Om Leine Merino

Om Leine Merino

Historie

Historie

Årsaka til mitt arbeid med norsk finulla sau er at bestemora mi, Bjørg S. Deinboll, importerte den første merino væren fra Portugal, kryssa den med tautersau i 1947 og senere med kjøttmerino fra Tyskland. Siden fulgte Elsa Sunde Olsen opp med import av semin (import av fersk sæd til inseminering) fra Tyskland på begynnelsen av 70 talet. Fra disse sauene til min import av semin fra New Zealand i 2001 var det ingen fornying av merino blod. Jeg importerte to blodlinjer.

En er en tradisjonell merino type fra Benmore Avlstasjon. Den er storvokst med mye fin ull og litt hudfolder, men ikke ektrem slik som de fineste merino sauene er kjent for. Handyra har horn.

Den andre er South African Meat Merino (samm) som er importert fra New Zealand til Kvam. Denne har som den Tyske Kjøttmerino litt grovere ull og handyra er kollete. De er nesten så store som norsk kvitsau men er fastere i musklaturen, har høge bakben, god kjøttfylde og lett lamming. Et type som er fin til kryssingsavl.

I mellomtida var det en balansegang av inneavl og innblanding av norsk sau, mest spel og suffolk. Men et prinsipp har vært fast og det er vektlegging av ullkvalitet. Jeg tar aldri værer med grovere ullkvalitet enn 28 my, helst under 25 my.

I år viser resultatene med de nye avllinjene i flokken: stor framgang på både ullsida og kjøttsida. Kjøttet er magert, ullvektene har økt mye og ullprøvene viste gode resulteter. Jeg har nå stor glede av å få en så stor flokk med så god ull

2006: Første merinokryssnigsvær som er kåra på mange år tilhørende Bertil og Bjørg Grinde. Den vart kåra som best. Så jeg er spent på resultatene i framtida med denne gutten. Resultatene ser nå ut til at dyra skårer høgt også på kjøtt og ikke bare på ull. Jeg er svert glad for at avlarbeidet mitt begyner å gi så gode resultater.

I 2011 importert vi Dohne Merino semin fra Uardry i Australia. Vi fikk gode resultater med 55 friske lam født i april 2012. Dohneull er lengre enn hva vi har nå, og vi venter på ullanalyse for å få vite mer.

Om ull

Om ull

Med ull mener vi her de hårene sauen har på kroppen for å holde varmen. I utgangspunktet har sauen to typer hår. Nærmest kroppen er det fine, bløte, krusede ullhår, og mellom og over dette har den tykkere og stivere hår, såkalte dekkhår.

Dette var en glimrende ordning for sauen i naturtilstanden. Da menneskene tok til å utnytte saueulla til egne formål, hadde de litt andre meninger om hva som var bra ull, og avlet langsomt fram en kvalitet som passet bedre til deres bruk. Først var det viktig å få vekk de stive dekkhårene, slik at tøyet ble behageligere å ha på seg. Mange saueraser har nå bare ullhår i pelsen. Generelt kan man si at jo tynnere et ullhår er, jo mer krusete er det. Det gjør at ulltråden blir luftig, samtidig som hårene i tråden fester godt til hverandre. Finere ullhår tover seg også lettere enn grove hår.

Hva er så merinoull?

Merino er kun en kvalitetsbetegnelse og ikke, som mange tror, en egen sauerase. Ulla har en fibertykkelse på 28 micron og mindre ( 1 micron = 1 my = 1/1000mm). Ull fra vanlige norske sauer ligger på ca. 32 micron. Når ulla er finere enn 22 micron sier vi at den har passert kløgrensen, det vil si at man kan ha slik ull helt inn på kroppen uten at det klør.

Hvor kommer merinoull fra?

Merinoull kjenner vi fra Midtøsten i førbibelsk tid. Siden fulgte merinosau med araberne til Spania, og spredte seg derfra til fyrstedømmene i Europa. Noen nådde helt opp til Norge og Sverige, bl.a. hadde munkene på Tautra merinosau. Mot slutten av 1940-tallet begynte en mindre import av merinosau til Norge, fra Portugal, Tyskland og USA. Men importrestriksjoner gjorde at dette ikke ble noen stor suksess. Nå har vi bare noen få saueflokker i Norge med merino ullkvalitet.

Godt å vite om ulla vår

I motsetning til i moderne industri, fjerner vi ikke lanolin i ullen. Lanolin beskytter ull mot vann og gir varme klær. Merino ull er også lett å vaske! Det går greit i vaskemaskin på ullprogramm. Bruk helst perfumefritt ullvaskemiddel og tørk plaggene flatt.

Foredrag om Leine Merino ull

Jeg tilbud foredrag om Leine Merino.  Jeg kommer hos dere og forklarer om:

  • Merino historie
  • sauavl
  • familiehistorie
  • bøker
  • oppskrifter
  • fremtidsplaner
  • og viser dere alle produkter vi selger på Leine Merino

Alle spørsmål er velkommen.

500 NOK pluss kjøring

Ring hvis du vil vite mer om foredrag.

×

Log in